0

ตระกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทโกลด์ซิตี้ฟุตเทค  ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมและปัญหาโลกร้อน ผ่านโครงการต่างๆ อาทิเช่น

 1. การปลูกต้นไม้ยืนต้นเป็นจำนวนมากในพื้นที่โรงงาน 200 ไร่ 
 2. เปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด   อาทิเช่นพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์
 3. ลดการปล่อยน้ำเสีย   และเพิ่มการใช้น้ำรีไซเคิลในกระบวนการผลิต
 4. ลดการใช้กระดาษ  โดยเปลี่ยนมาใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์  หรือลดจำนวนเอกสารที่ต้องพิมพ์ลง
 5. ลดการเดินทางของรถขนส่งสินค้า  ด้วยการพยายามบริหารเส้นทางการขนส่งสินค้าให้เหลือน้อยที่สุด   และการไม่วิ่งรถเปล่าในเที่ยวกลับ
 6. ร่วมมือกับ supplier ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ  ให้ส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่นลดจำนวนเที่ยวขนส่ง   หรือบริษัทขออาสาไปรับวัตถุดิบถึงโรงงานผู้ผลิตวัตถุดิบแทน
 7. ลดระยะเวลารอคอยของรถส่งวัตถุดิบของ supplier ในการโหลดสินค้าและเชิญชวนให้รถขนส่งของ supplier  ดับเครื่องยนต์ในระหว่างจอดรอ
 8. ลดการทิ้งขยะซึ่งต้องนำไปกำจัด  หรือใช้พลังงานในการกำจัด   ผ่านการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ ด้วยการระบุชนิดของวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิต ให้เหลือเศษที่ต้องทิ้งน้อยที่สุด   หรือกำจัดได้ง่ายที่สุด
 9. พยายามควบรวมชิ้นส่วนต่างๆที่ต้องใช้ผลิต  ให้ใช้จากวัตถุดิบชนืดที่ร่วมกันได้  เพื่อให้เหลือเศษทิ้งน้อยที่สุด
 10. ลดการปลดปล่อยพลังงานความร้อนออกสู่อากาศ   ด้วยการพยายามเก็บพลังงานความร้อนที่หลงเหลืออยู่กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง
 11. อนุญาตให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน หรือ work from home ให้มากขึ้นเท่าที่สมควร